Camilla Skorup

Design Kollektion 

“Kulörer i spännande samspel är en stor passion och ett signum för mitt sätt att formulera mig konstnärligt. Materialens karaktär i textur och inneboende ljus och mörker är en stor inspiration och en kreativ utmaning.”


Camilla Skorup